Porkkalan lukio


Terveystieto

Terveystiedon opetuksen tavoite on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Terveysosaamiseen kuuluu valmius ottaa vastuuta oman ja toisten terveyden edistämisestä. Terveystiedon opetuksessa terveyttä ja sairautta sekä terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä ja hoitoa tarkastellaan yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien kehittäminen. Terveystiedon soveltava kurssi valmentaa opiskelijoita terveystiedon ylioppilaskokeeseen.

Pakolliset kurssit

TE1

Syventävät kurssit

TE2
TE3

Soveltavat kurssit

TE4
TE5


Opetussuunnitelma 2016 kurssikuvaukset