Porkkalan lukio


Terveystieto

Terveystiedon opetuksen tavoite on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Terveysosaamiseen kuuluu valmius ottaa vastuuta oman ja toisten terveyden edistämisestä. Terveystiedon opetuksessa terveyttä ja sairautta sekä terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä ja hoitoa tarkastellaan yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien kehittäminen. Terveystiedon soveltava kurssi valmentaa opiskelijoita terveystiedon ylioppilaskokeeseen.

Pakolliset valtakunnalliset kurssit

TEX01

Syventävät valtakunnalliset kurssit

TEX02
TEX03

Koulukohtaiset kurssit

TEX04