Porkkalan lukio

PAINOTUKSET

Tarjoamme opiskelijalle monipuoliset mahdollisuudet kehittää itseään erilaisten kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Lukuaineiden rinnalla korostamme taito- ja taideaineiden merkitystä nuoren kokonaisvaltaiselle kehittymiselle. Lukiomme tarjoaa muun muassa urheilun ja opiskelun yhdistävän liikuntapainotuksen sekä taidepainotuksen monipuolisine taide- ja mediakursseineen. Painotukset näkyvät koulun arjessa esimerkiksi suosittuna aamuliikuntana sekä musiikkinäytelminä, kuvataidenäyttelyinä ja koulun verkkojulkaisuna. Painotukset mahdollistavat myös lukiodiplomien suorittamisen osana lukio-opintoja.

Liikuntapainotus

Kaikilla liikunnasta kiinnostuneilla opiskelijoilla, liikunnan harrastajilla ja aktiiviurheilijoilla on mahdollisuus huolehtia hyvinvoinnistaan ja liittää liikunnallinen aktiivisuus osaksi opintoja. Monipuolinen liikuntakurssien valikoima tarjoaa säännöllistä liikuntaa koko lukuvuodeksi ja mahdollisuuksia tutustua mitä erilaisimpiin liikuntamuotoihin.

Arkiaamujen ainutlaatuinen aamuliikunta on opiskelijoiden suosikki ja tarjoaa huikeita elämyksiä ja yhdessä tekemistä. Tuntien sijoittuminen varhaiseen aamuun ei rajoita muiden kurssien valintoja kurssitarjonnasta, mutta kartuttaa mukavasti soveltavia kursseja lukion oppimäärään.

Liikuntapainotukseen sisältyy paljon erikoiskursseja tanssikursseista mailapeleihin ja kuntosalityöskentelyyn. Kuntoliikunnan kursseilla valmistaudutaan mm. Naisten kymppiin. Lukioliikunnan huipennus on Porkkalan lukion merellisen sukelluskurssin avovesiosuus, johon valmistaudutaan mm. sukelluksen teorian opiskelulla ja laitesukelluksen allasharjoittelulla.

Vuosittain monet liikunta-alasta tai muutoin aiheesta kiinnostuneet opiskelijat suorittavat myös liikunnan lukiodiplomin osallistumalla joustavasti lukuvuoden aikana toteutuvalle lukiodiplomikurssille.

Taidepainotus ja mediaopinnot

Laaja taidepainotus tarjoaa monipuolisia opintoja musiikissa, kuvataiteessa ja ilmaisutaidossa. Opiskelija voi laatia itselleen kiinnostuksensa mukaisen opintopolun vaikka koko lukio-opintojen ajaksi.

Porkkalan lukion mediaopinnot sisältyvät eri oppiaineisiin. Mediakursseihin sisältyy mm. lukion verkkolehden toimittamista ja muuta verkkojulkaisua, journalistista kirjoittamista ja kuvajournalismia sekä valokuvauksen ja elokuvan kursseja. Mediataidoissa voi suorittaa myös erillisen lukiodiplomin.

Kuvataiteessa koulukohtaiset kurssit täydentävät valtakunnallista tarjontaa mm. piirustuksen ja taidegrafiikan opiskelulla sekä kurssilla, jolla tutkitaan tieteen ja taiteen kohtaamista ja matemaattista taidetta. Syvyyttä opiskeluun tuovat taidehistorian opetus sekä suosittu kuvataiteen lukiodiplomikurssi, jonka töistä järjestetään julkinen näyttely.

Musiikin koulukohtainen opetustarjonta painottuu yhdessä musisoinnin iloihin, jota ryydittää myös ilmaisutaidon opiskelu perus- ja jatkokursseineen. Musiikkia tuotetaan myös lukion tilaisuuksissa esitettäväksi mm. musiikin työpajoissa, yhtye- ja kuorolaulun kursseilla sekä tunnetussa Porkkala Steel -bändissä.

Syksyinen kohokohta on musiikkiteatteriesitys, jonka opiskelijat toteuttavat käsikirjoituksesta esityskuntoon omana tuotoksena. Erityistä perehtyneisyyttään ja harrastuneisuuttaan musiikkiin opiskelija voi osoittaa suorittamalla musiikin lukiodiplomin.