Porkkalan lukio


Opintojenohjaus

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa lukio-opinnoissa ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään. Opinto-ohjaukseen kuuluu yksi pakollinen kurssi sekä syventävä kurssi ja soveltavia kursseja

Pakolliset kurssit

OP1
OP2

Soveltavat kurssit

OP3
OP4


Opetussuunnitelma 2016 kurssikuvaukset