Porkkalan lukio


Musiikki

Lukiomme musiikin opinnot tarjoavat elämyksiä, taitoja ja tietoja, jotka lisäävät opiskelijan musiikillista tietämystä ja osaamista ja rohkaisevat häntä musiikin harrastamiseen. Keskeisiä ovat opiskelijan oma ilmaisu, luovuus, vuorovaikutustaidot ja myönteiset kokemukset.

Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Laulamisen ja soittamisen ohella eri kursseilla pääsee tutustumaan mm. suomalaisen musiikin monipuolisuuteen, erilaisiin musiikkikulttuureihin ja musiikkiin viestinnän välineenä. Oppilas voi myös keskittyä laulamiseen sekä osallistua steelband-orkesteriin.
Porkkalan lukiossa voi suorittaa musiikin lukiodiplomin.

Pakolliset kurssit

MU1
MU2

Syventävät kurssit

MU3
MU4

Soveltavat kurssit

MU5
MU6
MU7
MU8
MU9
MU10


Opetussuunnitelma 2016 kurssikuvaukset