Porkkalan lukio


Musiikki

Lukiomme musiikin opinnot tarjoavat elämyksiä, taitoja ja tietoja, jotka lisäävät opiskelijan musiikillista tietämystä ja osaamista ja rohkaisevat häntä musiikin harrastamiseen. Keskeisiä ovat opiskelijan oma ilmaisu, luovuus, vuorovaikutustaidot ja myönteiset kokemukset.

Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Laulamisen ja soittamisen ohella eri kursseilla pääsee tutustumaan mm. suomalaisen musiikin monipuolisuuteen, erilaisiin musiikkikulttuureihin ja musiikkiin viestinnän välineenä. Oppilas voi myös keskittyä laulamiseen sekä osallistua steelband-orkesteriin.
Porkkalan lukiossa voi suorittaa musiikin lukiodiplomin.

Pakolliset valtakunnalliset kurssit

MUX01
MUX02

Syventävät valtakunnalliset kurssit

MUX03
MUX04
MUX05

Koulukohtaiset kurssit

MUX06
MUX07
MUX08
MUX09
MUX10
MUX11
MUX12
MUX13