Porkkalan lukio


Kuvataiteen lukiodiplomi

Ennen lukiodiplomin aloittamista tulee suorittaa vähintään neljä (4) kuvataiteen kurssia, jotka ovat KU1- kurssi, sekä kolme vapaavalintaista kurssia pakollisista, valtakunnallisista syventävistä tai koulukohtaisista soveltavista kursseista. Kuvataiteen päättötyö koostuu itsenäisesti toteutetuista töistä, portfoliosta ja kirjallisesta tutkielmasta. Portfolio koostuu opiskelijan työskentelyyn liittyvistä luonnoksista, muistiinpanoista, lähdemateriaaleista yms. sekä työprosessin itsearvioinnista.