Porkkalan lukio


Lukiodiplomeilla erityisosaamista

Kannustamme opiskelijoita suorittamaan lukiodiplomeita osana lukio-opintoja. Niillä on mahdollista osoittaa laajaa osaamista muissakin kuin ylioppilaskokeessa kirjoitettavissa aineissa. Hyvin suoritetusta lukiodiplomista on hyötyä moniin jatko-opintoihin pyrittäessä.

Opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet suorittaa lukiodiplomeita. Ne liittyvät sisällöllisesti lukiomme painotuksiin ja niihin voi valita joustavia polkuja. Polkuihin voi sisällyttää esimerkiksi kuoro- tai steel band -musisoinnin, näyttämöilmaisun, nykytaiteen, valokuvauksen, luovan kirjoittamisen tai verkkojulkaisun opiskelua. Lukiodiplomi voi tarkoittaa myös monipuolista syventymistä liikuntaan oman liikunta-aktiivisuuden siivittämänä.

Opetushallituksen ohjeiden mukainen lukiodiplomityö toteutetaan erillisellä diplomikurssilla, jonka aikana opiskelija saa perusteelliset ohjeet tehtävän suorittamista varten.