Porkkalan lukio


Liikunta

Liikunnanopetus edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa. Liikunnan myönteiset kokemukset vahvistavat psyykkistä vireystilaa ja jaksamista koulutyössä ja vahvistavat sosiaalisia taitoja ja yhteenkuuluvuutta. Liikuntaa opetetaan monipuolisesti vuodenajat ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille opetusta eriytetään yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Opetuksen toteuttamisessa otetaan huomioon turvallisuus, monikulttuurisen oppilasaineksen erityistarpeet sekä uskonnollinen vakaumus.

Lukiomme monipuolinen liikunnan opetus ja mielenkiintoiset soveltavat kurssit ohjaavat omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen ja tarjoavat valmiuksia yhtä hyvin kilpaurheilevalle nuorelle kuin kansainvälistä sukelluskorttia suorittavalle sukelluskurssin opiskelijalle.

Pakolliset kurssit

LI1
LI2

Syventävät kurssit

LI3
LI4
LI5

Soveltavat kurssit

LI6
LI7
LI8
LI9
LI10
LI11
LI12
LI13
LI14
LI15


Opetussuunnitelma 2016 kurssikuvaukset