Porkkalan lukio


Liikunta

Liikunnanopetus edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa. Liikunnan myönteiset kokemukset vahvistavat psyykkistä vireystilaa ja jaksamista koulutyössä ja vahvistavat sosiaalisia taitoja ja yhteenkuuluvuutta. Liikuntaa opetetaan monipuolisesti vuodenajat ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille opetusta eriytetään yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Opetuksen toteuttamisessa otetaan huomioon turvallisuus, monikulttuurisen oppilasaineksen erityistarpeet sekä uskonnollinen vakaumus.

Lukiomme monipuolinen liikunnan opetus ja mielenkiintoiset soveltavat kurssit ohjaavat omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen ja tarjoavat valmiuksia yhtä hyvin kilpaurheilevalle nuorelle kuin kansainvälistä sukelluskorttia suorittavalle sukelluskurssin opiskelijalle.

Pakolliset valtakunnalliset kurssit

LIX01
LIX02

Syventävät valtakunnalliset kurssit

LIX03
LIX04
LIX05

Koulukohtaiset kurssit

LIX06
LIX07
LIX08
LIX09
LIX10
LIX11
LIX12
LIX13
LIX14
LIX15
LIX16