Porkkalan lukio


Kuvataide

Taide kertoo siitä, miten ihminen kokee maailmaa. Kuvataide on ikiaikainen tapa tallentaa inhimillistä tietoisuutta ja välittää tietoa ihmisen tunteista, maailmankuvasta ja maailman tulkinnoista.

Kuvataideopetus kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Kuvataiteen opintojen parissa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa opiskelijalle mahdollisuuden taiteesta nauttimiseen, onnistumisen kokemuksiin ja itselle tärkeiden asioiden ilmaisemiseen.

Pakolliset kurssit

KU1
KU2

Syventävät kurssit

KU3
KU4

Soveltavat kurssit

KU5
KU6
KU7
KU8
KU9
KU10


Opetussuunnitelma 2016 kurssikuvaukset