Porkkalan lukio


Kuvataide

Taide kertoo siitä, miten ihminen kokee maailmaa. Kuvataide on ikiaikainen tapa tallentaa inhimillistä tietoisuutta ja välittää tietoa ihmisen tunteista, maailmankuvasta ja maailman tulkinnoista.

Kuvataideopetus kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Kuvataiteen opintojen parissa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa opiskelijalle mahdollisuuden taiteesta nauttimiseen, onnistumisen kokemuksiin ja itselle tärkeiden asioiden ilmaisemiseen.

Pakolliset valtakunnalliset kurssit

KUX01
KUX02

Syventävät valtakunnalliset kurssit

KUX03
KUX04
KUX05

Koulukohtaiset kurssit

KUX06
KUX07
KUX08
KUX09
KUX10
KUX11
KUX12
KUX13