Porkkalan lukio


Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustiedon opiskelu tarjoaa lähtökohdan opiskelijan oman maailmankatsomuksen rakentamiseen sekä erilaisten maailmankatsomusten taustalla olevien käsitysten arviointiin. Pohdiskelun perustana ovat ajattelun tiedolliset hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja systemaattisuus. Kurssien aihepiirejä ovat mm. hyvä elämä (etiikka), yhteiskunta sekä tieto ja tiede.

Pakolliset kurssit

ET1
ET2

Syventävät kurssit

ET3
ET4
ET5
ET6

Soveltavat kurssit

ET7


Opetussuunnitelma 2016 kurssikuvaukset