Porkkalan lukio


Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustiedon opiskelu tarjoaa lähtökohdan opiskelijan oman maailmankatsomuksen rakentamiseen sekä erilaisten maailmankatsomusten taustalla olevien käsitysten arviointiin. Pohdiskelun perustana ovat ajattelun tiedolliset hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja systemaattisuus. Kurssien aihepiirejä ovat mm. hyvä elämä (etiikka), yhteiskunta sekä tieto ja tiede.

Pakolliset valtakunnalliset kurssit

ETX01
ETX02
ETX03

Syventävät valtakunnalliset kurssit

ETX04
ETX05

Koulukohtaiset kurssit

ETX06