Porkkalan lukio


Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus on oppiaineena taito-, tieto- ja taideaine, joka antaa opiskelijalle aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen sekä opettaa arvostamaan omaa äidinkieltä. Hyvä äidinkielen suullinen ja kirjallinen taito luovat edellytykset menestyä jatko-opinnoissa ja työelämässä sekä vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. Sosiaalinen vuorovaikutus ja oppiminen perustuvat monipuoliseen viestintäosaamiseen ja taitoon käyttää kieltä tilanteen vaatimalla tavalla.

Pakolliset kurssit

ÄI1
ÄI2
ÄI3
ÄI4
ÄI5
ÄI6

Syventävät kurssit

ÄI7
ÄI8
ÄI9

Soveltavat kurssit

ÄI10
ÄI11
ÄI12
ÄI13
ÄI14


Opetussuunnitelma 2016 kurssikuvaukset