Porkkalan lukio


Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus on oppiaineena taito-, tieto- ja taideaine, joka antaa opiskelijalle aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen sekä opettaa arvostamaan omaa äidinkieltä. Hyvä äidinkielen suullinen ja kirjallinen taito luovat edellytykset menestyä jatko-opinnoissa ja työelämässä sekä vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. Sosiaalinen vuorovaikutus ja oppiminen perustuvat monipuoliseen viestintäosaamiseen ja taitoon käyttää kieltä tilanteen vaatimalla tavalla.

Pakolliset valtakunnalliset kurssit

ÄIX01
ÄIX02
ÄIX03
ÄIX04
ÄIX05
ÄIX06

Syventävät valtakunnalliset kurssit

ÄIX07
ÄIX08
ÄIX09

Koulukohtaiset kurssit

ÄIX10
ÄIX11
ÄIX12
ÄIX13
ÄIX14
ÄIX15
ÄIX16
ÄIX17
ÄIX18